Polska marka Romet zdecydowanym liderem na rynku motocykli i motorower├│w
Dodane przez gaga dnia Wrzesie˝ 01 2010 10:05:31
Wed┬│ug oficjalnych danych Polskiego Zwi┬▒zku Przemys┬│u Motoryzacyjnego (wg ilo┬Âci zarejestrowanych nowych motocykli za pierwsze p├│┬│rocze br) motocykle marki Romet posiadaj┬▒ 27,8 % udzia┬│u w polskim rynku motocykli. Tym samym marka Romet wyprzedza w aktualnych statystykach sprzeda┬┐owych tak uznane ┬Âwiatowe marki jak : Yamaha (14,9 %) czy Honda (10,1 %).
Podobnie na rynku motorowerów produkty marki Romet posiadaj± 31% udzia³u w rynku polskim. Kolejna marka posiada 6,8%. Pozycja Arkus & Romet Group jako producenta lidera rynku motoryzacyjnego i rowerowego utrzymuje siê ju¿ kolejny sezon.
Wynik przywo³anych danych pokazuje jednoznacznie, ¿e Polska marka Romet znów sta³a siê najpopularniejsza na rodzimym rynku.

┬╝r├│d┬│o: http://www.pzpm.org.pl/